Saturday, October 23, 2010

Otto Muehl

Wienaktionism
A great artist and a big inspiration source. Go and see some of his paintings at Tate modern in London NOW!

Wienaktionism är en konstbeteckning och utvecklades under 60-talet för att blottlägga det anarkistiska i livet. Jag är en stor beundrare av denna ism och har ett flertal wienaktionismiska konstnärer som inspiration till många av mina projekt.


No comments:

Post a Comment