Thursday, March 24, 2011

3651min trailer with Julia Hannukainen


"Threehundredandsixtyfiveoneminutes
är precis som titeln antyder ett project som spelades in under 365 dagar under 2010. Regeln var att varje dag fånga en minut av mitt liv på film. Som utbildad dansare var kroppen och rörelse en central del av projektet, och under årets gång kom mer och mer frågor up om vad rörelse, och dans är och kan vara och vad är verklighet och vad är uppförande, föreställning. Kan man filma verklighet, eller försvinner den när man sätter på kameran? Dessa tankar satte sin prägel på vad som hände framför kameran, och från att ha varit ett sätt att fånga tidens gång och vardag på film så blev det ett sätt att reflektera och uppleva en fortlöpande utveckling av mina tankar kring ämnet dans, rörelse och föreställning. Projektet blev även ett personigt dokument om tiden och dess gång, hur stort och hur litet det vi kallar ett år kan vara." Julia Hannukainen (Translation)

No comments:

Post a Comment